PROGRAM SIMULTEO

Ja czyli
Kto ?

Uczniowie szkół podstawowych i program „JA czyli kto?”

Program “JA czyli kto?” pokazuje dzieciom i młodzieży ich “nową-starą” odsłonę. Pomaga im odnaleźć się w nowej rzeczywistości, z nowymi emocjami, które towarzyszą rozpoczęciu nauki w szkole, zawieraniu nowych znajomości, dojrzewaniu i szukaniu własnej tożsamości (gdy biologia płata im figla i ciało zaczyna się zmieniać, a emocje szaleją). Program jest odpowiedzią na problemy, z którymi często spotykają się dzieci i młodzież w tym wieku: uczy jak rozwiązywać konflikty, a także jak być asertywnym, dbać o swoje i cudze granice.

„JA czyli kto? – MY” (dzieci 12-14 letnie)

Program „MY” dedykowany jest młodzieży w trudnym dla nich i otoczenia okresie dojrzewania. Zmieniające się ciało i psychika powoduje zawirowania w głowie młodego człowieka. Pod koniec szkoły podstawowej trudno jest określić czy młody człowiek jest jeszcze dzieckiem czy już zaczyna być dorosłym. Jest to trudny do określenia stan przede wszystkim dla młodej osoby go doświadczającej, która musi na nowo zrozumieć i zbudować swoje “ja”.

Czas trwania programu oraz metody:

Warsztatowy charakter zajęć
Dzieci poprzez zabawę, gry interakcyjne, pracę indywidualną i w grupach uczą się czym są emocje, jak je wyrażać i jak sobie z nimi radzić
Praca nad samoświadomością, komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, asertywnością i pewnością siebie
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
Czas trwania jednych zajęć to 120 minut
Kurs (jeden program), trwa rok i obejmuje 30 spotkań
Grupy 5-10 osobowe
TRWAJĄ ZAPISY DO GRUPY W PONIEDZIAŁKI O 17:30

Udział w zajęciach:

wspiera budowanie realnego obrazu “ja”, stabilnego poczucia własnej wartości, zrozumienia swoich i cudzych emocji, akceptacji dla emocji trudnych,
pozwala łatwiej przejść przez ten burzliwy okres – pomaga zrozumieć swoje uczucia, zbudować stabilną tożsamość, zaakceptować siebie,
uczy jak prawidłowo komunikować się i rozwiązywać konflikty, świadomie akceptując swoje i cudze potrzeby,
Daje podstawy do skutecznego nazywania i rozumienia wewnętrznych odczuć,

PROGRAM SIMULTEO

Ja czyli
Kto ?

„JA czyli kto? – MY” (dzieci 12-14 letnie)

Program „MY” dedykowany jest młodzieży w trudnym dla nich i otoczenia okresie dojrzewania. Zmieniające się ciało i psychika powoduje zawirowania w głowie młodego człowieka. Pod koniec szkoły podstawowej trudno jest określić czy młody człowiek jest jeszcze dzieckiem czy już zaczyna być dorosłym. Jest to trudny do określenia stan przede wszystkim dla młodej osoby go doświadczającej, która musi na nowo zrozumieć i zbudować swoje “ja”.

Czas trwania programu oraz metody:

Warsztatowy charakter zajęć ,
Dzieci poprzez zabawę, gry interakcyjne, pracę indywidualną i w grupach uczą się czym są emocje, jak je wyrażać i jak sobie z nimi radzić,
Praca nad samoświadomością, komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, asertywnością i pewnością siebie.,
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. ,
Czas trwania jednych zajęć to 2×60 minut +15 minut przerwy,
Kurs (jeden program), trwa rok i obejmuje 30 spotkań,
Cena 149 zł miesięcznie

Udział w zajęciach:

wspiera budowanie realnego obrazu “ja”, stabilnego poczucia własnej wartości, zrozumienia swoich i cudzych emocji, akceptacji dla emocji trudnych,
pozwala łatwiej przejść przez ten burzliwy okres – pomaga zrozumieć swoje uczucia, zbudować stabilną tożsamość, zaakceptować siebie,
uczy jak prawidłowo komunikować się i rozwiązywać konflikty, świadomie akceptując swoje i cudze potrzeby,
Daje podstawy do skutecznego nazywania i rozumienia wewnętrznych odczuć,