PROGRAM SIMULTEO

Kto jak
nie JA

„KTO JAK NIE JA” Młodzież 15-18 lat.

Oferta w przygotowaniu. Ogólnym celem zajęć jest edukacja w obszarze
samoświadomości (lepszego poznania samego siebie), samoregulacji (radzenia
sobie ze stresem i kształtowania ekspresji emocji) oraz działania.
Program prowadzony jest w oparciu o metody coachingowe.

PROGRAM SIMULTEO

Kto jak
nie JA

„KTO JAK NIE JA” Młodzież 15-18 lat.

Oferta w przygotowaniu. Ogólnym celem zajęć jest edukacja w obszarze
samoświadomości (lepszego poznania samego siebie), samoregulacji (radzenia
sobie ze stresem i kształtowania ekspresji emocji) oraz działania.
Program prowadzony jest w oparciu o metody coachingowe.