PROGRAM SIMULTEO

Przedszkolaki i program
„OTO JA”

Przedszkolaki i program „OTO JA”

Program „Oto JA” wspiera niezbędne kompetencje w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego, które oprócz rozwoju umysłowego i fizycznego są potrzebne do osiągnięcia przez dzieci tzw. „dojrzałości szkolnej. Program uczy dzieci jak odnaleźć się ze sobą samym, swoim ciałem, ze swoimi emocjami i w tym cały nowym świecie, który je otacza. Program zaczyna uczyć interakcji i czytania zachowań społecznych, by finalnie rozwijać stabilne poczucie własnej wartości i umiejętność kooperacji.

„Oto JA – Pudełko talentów” (dzieci 3-4 letnie)

„Pudełko talentów” zostało zaprojektowane tak, żeby wspierać najmłodsze dzieci w ich pierwszych krokach w przedszkolu i przygotowywać do roli ucznia. Dzieci podczas programu tworzą pudełko talentów, do którego zbierają swoje atuty, mocne strony, talenty, aby budować na nich poczucie własnej wartości.

Czas trwania programu oraz metody:

Warsztatowy charakter zajęć
Dzieci poprzez zabawę, gry interakcyjne, pracę indywidualną i w grupach uczą się czym są emocje, jak je wyrażać i jak sobie z nimi radzić
Praca nad samoświadomością, komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, asertywnością i pewnością siebie
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
Czas trwania jednych zajęć to 60 minut
Kurs (jeden program), trwa rok i obejmuje 30 spotkań
Grupy 5-10 osobowe
ZAPISY DO GRUPY W PONIEDZIAŁKI O 17:30 ul.Kobierzyńska 24 (lub 16:45 ul. Gwarna 2a Kurdwanów) TRWAJĄ

Udział w zajęciach:

Daje dziecku poczucie sukcesu, aby chętnie uczyło się nowych umiejętności, a w konsekwencji stawało się coraz bardziej samodzielne
Pozwala dziecku stać się osobą świadomą emocji, dojrzałą, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, asertywną i pewną siebie
Pomaga poznać siebie, a także emocje jakich doświadcza człowiek
Uczy nazywać przeżywane emocje, a także rozumieć odczucia innych
Pozwala łatwiej odnaleźć się w sytuacjach trudnych, takich jak konflikt czy stres

PROGRAM SIMULTEO

Przedszkolaki i program
„OTO JA”

Przedszkolaki i program „OTO JA”

Program „Oto JA” wspiera niezbędne kompetencje w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego, które oprócz rozwoju umysłowego i fizycznego są potrzebne do osiągnięcia przez dzieci tzw. „dojrzałości szkolnej. Program uczy dzieci jak odnaleźć się ze sobą samym, swoim ciałem, ze swoimi emocjami i w tym cały nowym świecie, który je otacza. Program zaczyna uczyć interakcji i czytania zachowań społecznych, by finalnie rozwijać stabilne poczucie własnej wartości i umiejętność kooperacji.

„Oto JA – Pudełko talentów” (dzieci 3-4 letnie)

„Pudełko talentów” zostało zaprojektowane tak, żeby wspierać najmłodsze dzieci w ich pierwszych krokach w przedszkolu i przygotowywać do roli ucznia. Dzieci podczas programu tworzą pudełko talentów, do którego zbierają swoje atuty, mocne strony, talenty, aby budować na nich poczucie własnej wartości.

Czas trwania programu oraz metody:

Warsztatowy charakter zajęć
Dzieci poprzez zabawę, gry interakcyjne, pracę indywidualną i w grupach uczą się czym są emocje, jak je wyrażać i jak sobie z nimi radzić
Praca nad samoświadomością, komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, asertywnością i pewnością siebie
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
Czas trwania jednych zajęć to 2×30 minut +15 minut przerwy
Kurs (jeden program), trwa rok i obejmuje 30 spotkań
Cena 149 zł miesięcznie

Udział w zajęciach:

Daje dziecku poczucie sukcesu, aby chętnie uczyło się nowych umiejętności, a w konsekwencji stawało się coraz bardziej samodzielne
Pozwala dziecku stać się osobą świadomą emocji, dojrzałą, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, asertywną i pewną siebie
Pomaga poznać siebie, a także emocje jakich doświadcza człowiek
Uczy nazywać przeżywane emocje, a także rozumieć odczucia innych
Pozwala łatwiej odnaleźć się w sytuacjach trudnych, takich jak konflikt czy stres